Tło Hero

Asystentka stomatologiczna – kierunek bezpłatny

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

  • współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów,
  • opieki nad gabinetem stomatologicznym,
  • przygotowania pacjentów do zabiegów (nie tylko fizyczne, ale i psychiczne),
  • przygotowywania gabinetu  i stanowiska pracy lekarza dentysty,
  • obsługiwania i konserwowania sprzętu i urządzeń  diagnostycznych,
  • prowadzenia dokumentacji wykonanych zabiegów.

Decydując się na kierunek w Szkole Policealnej umożliwiający zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, warto zastanowić się nad profesją Asystentki stomatologicznej. Obecnie na rynku panuje deficyt pracowników w tym zawodzie, dlatego kształcenie się w nim jest bardzo dobrym pomysłem. Z każdym rokiem przybywa gabinetów dentystycznych, a każdy z nich potrzebuje asystentki. Z tego względu szanse na otrzymanie pracy po ukończeniu szkoły są bardzo duże.

Asystentka stomatologiczna musi posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające jej na wspomaganie funkcjonowania gabinetu stomatologicznego poprzez wspieranie dentysty w pracy. Jej obowiązki wiążą się zarówno z zadaniami administracyjnymi, jak i bardziej praktycznymi np. przygotowywaniem gabinetu do zabiegu. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna posiadać również pewne cechy charakteru, takie jak empatia, która ułatwi jej kontakt się z pacjentami oraz ich psychicznie wparcie, gdy będą stresować się zabiegiem.

Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę zarówno w państwowych, jak i prywatnych gabinetach na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.

Czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Jak sama nazwa wskazuje, do najważniejszych obowiązków należy asystowanie dentyście w trakcie pracy. Na tym nie kończą się jednak obowiązki, do których należy również przygotowywanie gabinetu, sprzętu czy preparatów niezbędnych podczas zabiegów. Ta profesja wiąże się również z przygotowywaniem dokumentacji medycznej, kontaktowaniem się z pacjentami, czy udzielaniem pomocy innym pracownikom w nagłych sytuacjach.

W tym zawodzie wiedza i umiejętności zawodowe są bardzo ważne, jednak istotną rolę odgrywa również łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność oraz życzliwość. Dzięki temu kontakt z pacjentem będzie dużo łatwiejszy.

Ile trwa przygotowanie do zawodu?

Zajęcia trwają przez dwa semestry i kończą się egzaminem państwowym, którego zdanie wiąże się z otrzymaniem uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu. W trakcie zajęć, uczestnicy otrzymują wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, obejmującą tematykę związaną z preparatami i podstawowymi lekami oraz urządzeniami i instrumentami stomatologicznymi wykorzystywanymi w gabinecie, a także współpracą z lekarzem dentystą podczas przeprowadzania zabiegów.

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna może podejmować pracę w:

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych, centrach opieki stomatologicznej
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych
 • w Polsce i krajach UNII EUROPEJSKIEJ

CYKL KSZTAŁCENIA:
1 rok (2 semestry)

WAŻNE:

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy praktyczne nasze słuchaczki zdają średnio na 96-100%
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, lekarzy i egzaminatorów!
 • Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym – nasi słuchacze zdają egzaminy w warunkach, które doskonale znają.
 • Pracownia higieny stomatologicznej przygotowana do prowadzenia zajęć praktycznych, wyposażona w potrzebny sprzęt, narzędzia i aparaturę. GALERIA
 • Naszym słuchaczkom z kierunku Asystentka stomatologiczna zapewniamy dodatkowe BEZPŁATNE SZKOLENIA, które prowadzone są przez ekspertów wiodących firm z branży stomatologicznej.
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej – bez konieczności nostryfikacji

Warto przeczytać:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2011Nr 151, poz. 896), w każdym gabinecie stomatologicznym musi być zatrudniona dyplomowana asystentka lub higienistka stomatologiczna (posiadająca średnie wykształcenie medyczne).