Tło Hero

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – kierunek bezpłatny

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

 • współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów,
 • opieki nad gabinetem stomatologicznym,
 • przygotowania pacjentów do zabiegów (nie tylko fizyczne, ale i psychiczne),
 • przygotowywania gabinetu  i stanowiska pracy lekarza dentysty,
 • obsługiwania i konserwowania sprzętu i urządzeń  diagnostycznych,
 • prowadzenia dokumentacji wykonanych zabiegów.

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna może podejmować pracę w:

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych, centrach opieki stomatologicznej
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych
 • w Polsce i krajach UNII EUROPEJSKIEJ

Cykl kształcenia

1 rok (2 semestry)
Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA.
Szczegóły sprawdź w sekretariacie szkoły – Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

WAŻNE:

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy praktyczne nasze słuchaczki zdają średnio na 96-100%
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, lekarzy i egzaminatorów!
 • Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym – nasi słuchacze zdają egzaminy w warunkach, które doskonale znają.
 • Pracownia higieny stomatologicznej przygotowana do prowadzenia zajęć praktycznych, wyposażona w potrzebny sprzęt, narzędzia i aparaturę. GALERIA
 • Naszym słuchaczkom z kierunku Asystentka stomatologiczna zapewniamy dodatkowe BEZPŁATNE SZKOLENIA, które prowadzone są przez ekspertów wiodących firm z branży stomatologicznej.
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej – bez konieczności nostryfikacji

Warto przeczytać:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2011Nr 151, poz. 896), w każdym gabinecie stomatologicznym musi być zatrudniona dyplomowana asystentka lub higienistka stomatologiczna (posiadająca średnie wykształcenie medyczne).