Tło Hero

Inne kierunki

Szkoła policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” prowadzi także kształcenie na następujących kierunkach:

 • Florysta
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Ortoptystka
 • Technik administracji
 • Technik drogownictwa
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektroradiolog
 • Technik informatyk
 • Technik optyk
 • Technik ortopeda
 • Technik telekomunikacji
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Technik teleinformatyk
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik usług pocztowych i finansowych
 • Tyfloinformatyk

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem kwalifikacji w którymś z powyżej wymienionych zawodów o szczegóły zapytaj w sekretariacie szkoły.