Tło Hero

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – kierunek bezpłatny

Zawód higienistki stomatologicznej – zawód z przyszłością.

W gabinetach powstają nowe stanowiska do higienizacji i profilaktyki stomatologicznej, gdzie pracuje higienistka stomatologiczna samodzielnie lub we współpracy z lekarzem. Ponieważ z każdym rokiem przybywa gabinetów dentystycznych, wzrasta również zapotrzebowanie na higienistki stomatologiczne. Z tego względu szanse na otrzymanie pracy po ukończeniu szkoły są bardzo duże.

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna przygotowany będzie do:

 • dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, zabiegów profilaktyczno-leczniczych  i kosmetycznych uzębienia, a w szczególności skaling, piaskowanie, kiretaż, irygacja, lakowanie, lakierowanie itp.,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • samodzielnego wykonywania wstępnych badań diagnostycznych na polecenie lekarza stomatologa,
 • przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,
 • opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką próchnicy i higieną jamy ustnej.
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na samodzielność w działalności zawodowej.

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w:

 • publicznych i prywatnych poradniach, ośrodkach zdrowia
 • gabinetach dentystycznych i centrach stomatologicznych, prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujące się w różnych gałęziach stomatologii,
 • gabinetach profilaktyki prozdrowotnej, wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.
 • szkołach i przedszkolach,
 • w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami.

Cykl kształcenia:

2 lata (4 semestry) – zrób pierwszy krok – sprawdź możliwość zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu Asystentki stomatologicznej

Ważne:

 1. Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy praktyczne nasze słuchaczki zdają średnio na 96-100%
 2. Zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, lekarzy i egzaminatorów!
 3. Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym – nasi słuchacze zdają egzaminy w warunkach, które doskonale znają.
 4. Pracownia higieny stomatologicznej przygotowana do prowadzenia zajęć praktycznych, wyposażona w potrzebny sprzęt, narzędzia i aparaturę. GALERIA
 5. Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej – bez konieczności nostryfikacji
 6. Naszym słuchaczkom z kierunku Asystentka stomatologiczna zapewniamy dodatkowe BEZPŁATNE SZKOLENIA, które prowadzone są przez ekspertów wiodących firm z branży stomatologicznej.
 7. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych jest placówką współpracującą z Instytutem Blend-a-med Oral B w ramach prowadzonego przez Instytut Edukacyjnego Programu Szkolnego

CERTYFIKAT PARTNERSTWA Z INSTYTUTEM Blend-a-med Oral B

W imieniu Niepublicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” w Radomiu oraz Instytutu Blend-a-med Oral B zapraszamy słuchaczy 2 roku kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA na BEZPŁATNE profesjonalne szkolenie teoretyczno-praktyczne.

Jako z jeden z pierwszych, Instytut Oral B & Blend-a-med zaczął wspierać naukowo higienistki stomatologiczne, które są ogromną wartością dodaną dla gabinetu stomatologicznego.
W Edukacyjnym Programie Szkolnym biorą udział wybrane placówki dydaktyczne, które wyróżniają się poziomem kształcenia, wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem edukacyjnym.
Program jest dedykowany słuchaczom drugiego roku higieny stomatologicznej. Każdy uczestnik w trakcie programu:

 • zapoznaje się z naukowymi faktami (w tym z wynikami badan klinicznych) na temat stabilizowanego związku cyny i fluoru, najnowszymi technologiami mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej;
 • zdobywa wiedzę na temat profilaktyki chorób i nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, zgłębiając potrzebę i rolę profilaktyki domowej;
 • analizuje działanie składników czynnych past do zębów.

W drugiej części Programu Szkolnego prowadzone są warsztaty na temat komunikacji z pacjentem, oraz część praktyczna, w której  można także zapoznać się z produktami do higieny jamy ustnej.
Wszyscy słuchacze otrzymują certyfikat oraz upominki.

Warto przeczytać:
Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami lub prowadzić edukacje zdrowotną w szkołach i przedszkolach. Ponadto może zajmować  się stomatologią estetyczną (np. wybielanie zębów), wykonywać  instruktaże higieny jamy ustnej oraz zabiegi profilaktyczne m.in. lakowanie, lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowania zębów i wiele innych.
Nowoczesne gabinety stomatologiczne chcąc podnieść standardy leczenia i współpracy z pacjentem, oprócz inwestycji w bazę, sprzęt, instrumentarium i materiały, muszą dostosować  się do najnowszych trendów i inwestować  w szkolenie personelu. Otwierają się tym samym na  możliwości pracy zespołowej.
Zawód higienistki stomatologicznej może dać wiele satysfakcji zawodowej oraz wysokie zarobki.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy. Absolwenci tego kierunku poszukują pracy w polskich gabinetach dentystycznych różnych specjalności, a część z nich w innych krajach UE. (materiały KOWEZiU)