Tło Hero

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia.
Symbol zawodu 321104

Kwalifikacja MED. 12: Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej przygotowany będzie do wykonywania zadań zawodowych:

 • klasyfikowanie i przygotowywanie wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji
 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzanie kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji,
 • kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,
 • sterylizacja i pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych,
 • obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji,
 • prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności oraz procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej może podejmować pracę w:

 • placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale)
 • gabinetach dentystycznych i kosmetologicznych
 • pracowniach mikrobiologicznych lub sterylizatorniach, centralnych albo podręcznych (na bloku operacyjnym w placówce służby zdrowia),
 • instytucjach, w których kluczowe jest zachowanie i utrzymanie czystości mikrobiologicznej sprzętu wykorzystywanego do leczenia i badań.

CYKL KSZTAŁCENIA: 1 rok (2 semestry)

WAŻNE:
W związku z nieustannym rozwojem wielu dyscyplin medycznych, w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności, tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, implanty, powstało ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny sterylizacji medycznej.
Zgodnie z prognozami na przyszłe lata, w Polsce będzie utrzymywał się stały poziom zapotrzebowania na ten zawód. (Źródło: www.ore.edu.pl)