Tło Hero

Naliczanie i przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST w roku 2020

Radom, 17 kwietnia 2020 rok

Profesjonalne zarządzanie oświatą w samorządzie.

Naliczanie i przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST w roku 2020.

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przygotowane uczestników szkolenia do zastosowania prostych, zrozumiałych dla wszystkich procedur ustalania rocznych kwot dotacji, ich wypłacania, w tym wyrównania oraz wdrożenia prostych rozwiązań wynikających z obowiązku stosowania limitów środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego.

Cel główny szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego naliczenia i skutecznego przekazywania dotacji udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty inne niż JST.

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę potrzebną do prawidłowego prowadzenia procesu dotowania jednostek oświatowych z budżetu JST.
 2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego ustalania rocznych kwot dotacji oraz prawidłowego dokonywania aktualizacji wypłaconych części dotacji.
 3. Promowanie postaw budowania współpracy podmiotów dotujących z podmiotem dotowanym opartej na podstawie ustalonych zasad przekazywania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji.

 Metody i formy pracy:

 • metody asymilacji wiedzy – seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i przypadków,
 • dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory druków do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA 

Sesja I

Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na rok 2020 – proste rozwiązania.

 1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej – co się zmienia?
 2. Ustalenie rocznej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego.
 3. Ustalenie rocznej dotacji dla szkoły podstawowej – katalog możliwych sytuacji.
 4. Ustalenie rocznej kwoty dotacji dla LO, BS-I i Technikum – nowe wagi na kształcenie zawodowe.
 5. Ustalenie rocznej kwoty dotacji dla szkół z obszaru kształcenia ustawicznego.
 6. Ustalenie rocznej kwoty dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i KKZ.

Sesja II

Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie.

 1. Wyodrębnienie części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego – jak przekazać te środki by nie było problemu z ich rozliczeniem – proste rozwiązania.
 2. Ustawowe zasady przekazywania 12 części dotacji – skutki prawne pobrania i przekazania części dotacji. Obowiązki dotowanego i obowiązki dotującego wynikające z ustaw.
 3. Zasady aktualizacji wypłaconych części dotacji po otrzymaniu metryczki subwencyjnej:
 • sprawdzenie ustawowych limitów wyrównania dotacji- proste rozwiązanie;
 • wyrównania wypłaconych części dotacji po aktualizacji rocznej kwoty dotacji – proste rozwiązanie – wzory pism do dotowanego.
 • Limity wykorzystania dotacji na wynagrodzenia w 2020 r. – jak je stosować?
 • Porządkowanie procesu dotowania – zadania JST, zadania podmiotów dotowanych.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Termin: 17 kwietnia 2020 roku (piątek)

 • Koszt: 310 zł/os*
 • Czas: 9.00 -14.30
 • Lokalizacja: Centrum „Arka” ul. Kalles-Krauza 19, Radom (wjazd od ul. Niedziałkowskiego)

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), lunch oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny (kliknij tutaj) na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do środy 15 kwietnia 2020 roku. Szczegółowa oferta szkolenia do pobrania tutaj.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.